Styrelsen

Våra ideelt arbetande ledamöter

Mats Wedberg
Ordförande
Bor inte på Solhem.
May-Lis Rombo
Vice ordförande, sekreterare
Bor inte på Solhem.
Leif Lithander
Ledamot
Bor inte på Solhem.
Claes-Göran Ahlinder
Ledamot
Bor på Solhem.
Pia Johansson
Suppleant
Bor på Solhem.
Mariette Areskoug
Suppleant
Bor på Solhem.

Copyright © 2020 http://www.forenadesolhem.se
All Rights Reserved.

Förenade Solhem - kooperativ hyresrätt