>© Förenade Solhem - Kooperativa hyresrätter 2020 <
FÖRENADE SOLHEM
... med gemenskap och närhet till naturen!
FÖRENADE SOLHEM
         ... med gemenskap och närhet till naturen!
Styrelse och personal
Våra ideellt arbetande ledamöter och anställd personal
Mats Wedberg
Styrelsen.
Ordförande.
May-Lis Rombo
Styrelsen.
Vice ordförande
Claes-Göran Ahlinder
Styrelsen.
Ledamot, kontakt vid felanmälan etc.
June Lindrot
Styrelsen
Ledamot, sekreterare.
Birgitta Pantzar
Styrelsen.
Ledamot, kontaktperson.
Ronny Andersson
Styrelsen.
Suppleant.
Lars-Erik Broman
Styrelsen.
Suppleant.
Lena Carlsson Bjelkendal
Styrelsen.
Suppleant.
Ylva Fjärnemo
Styrelsen.
Suppleant.
Marwan Shoueib
Fastighetsskötare
Anställd.