>© Förenade Solhem - Kooperativa hyresrätter 2020 <
FÖRENADE SOLHEM
... med gemenskap och närhet till naturen!
FÖRENADE SOLHEM
         ... med gemenskap och närhet till naturen!
Kontaktuppgifter
Adress, E-post, telefon, kontaktformulär och bankgironummer
Förenade Solhem
Gåsviksvägen 67
764 93  VÄDDÖ

Åk mot Älmsta. Sväng mot Gåsvik vid macken. Du ser snart våra gula byggnader på vänster sida.
Du kan antingen använda dig av e-post eller formuläret.
Ringa går också bra (vardagar).

E-post:    info[SA]forenadesolhem.se
[SA] = @

Telefon:  0176 500 15

Fyll i formulär och Skicka!



Click for new image

Bankgiro 1

Bankgiro hyror: 5245-2752

Bankgironummer för inbetalning av hyra, parkering, av redan boende på Förenade Solhem.

Bankgiro 2

Bankgiro övrigt: 5167-5213

Bankgironummer för inbetalning av övrigt, t.ex. medlemsavgifter, upplåtelseavgift etc.