>© Förenade Solhem - Kooperativa hyresrätter 2020 <
FÖRENADE SOLHEM
... med gemenskap och närhet till naturen!
FÖRENADE SOLHEM
         ... med gemenskap och närhet till naturen!
Föreningen och Solhem
Historik, från 1900-talets början till nu

Förenade Solhem idag

Kooperativa hyresrätter

Idag finns 32 lägenheter här på Solhem. 27 stycken i huvudbyggnaden och 4 i Rosa Villan. Sen finns även 1 övernattningslägenhet i källaren.

"Förenade Solhem - Kooperativa hyresrätter" är medlemsägt. När man ställer sig i bostadskön för lägenhet på Solhem betalar man in en medlemsinsats på 5000 kr. När man väl får en lägenhet betalar man även en upplåtelseinsats på 65000 kr.
Om man flyttar återbetalas såväl medlemsinsatsen och normalt hela upplåtelseinsatsen.

Solhem under mellantiden

Ålderdomshemmet

Jordbruksdriften vid "hemmet" lades ner 1947 för att därefter istället arrenderas ut. Senare styckade kommunen av lantbruksdelen till försäljning. Fortfarande kan dock boende på Solhem njuta av den lantliga idyllen genom att flera hästar har sina beteshagar gränsande till husen.

Solhems början

Försörjningshemmets tid

Väddö socken var sedan gammalt indelat i 19 fattigrotar med fattigstugor i Byholma. Fjäll, Edeby, Mälby, Hammarby, Näs, Brevik, Gåsvik, Husinge, Massum, Toftinge, Elmsta och Ortala.

År 1886 ansökte man på Väddö om att ta timmer från prästskogen för att få uppföra ett större fattighus mer centralt. I Norrtelje Tidning stod det "I Väddö har man börjat tänka på inrättandet av en fattiggård, och för ändamålet tillsatt en kommitté. Det tycks vara hög tid ty stora skaror tiggare, större än någonsin förut, vandra dagligen från gård till gård".