Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter

Sabrina

Spring vibes

Ordförande

Jasmine

Summer vibes

v. Ordförande

Jasmine

Summer vibes

Sekreterare

Sarah

Fall vibes

Styrelseledamot

Sarah

Fall vibes

Styrelseledamot