Skapa gemenskap och förbättra livet

Vi strävar efter att skapa en inkluderande och trygg miljö för alla våra medlemmar,

där gemenskap och välmående främjas.

Styrelsen

 Styrelsen har möte en gång i månaden och följer upp med information till de boende i en efterföljande Husträff.


Vi boende

Vi arbetar för att bevara grönområden, främja återvinning och skapa en miljövänlig boendemiljö.

Stadgar

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening är politiskt och religöst obunden samt har till ändamål att främja medlemmarnas intressen.