KOOPERATIV HYRESRÄTT

Kooperativa hyresrätter skiljer sig delvis från vanliga hyresrätter. En kooperativ hyresrätt innebär att du blir medlem i en kooperativ förening som du sedan hyr lägenheten av.

 

För att bli medlem i Förenade Solhems kooperativa hyresrättsförening betalar du en avgift om SEK 5 000. Medlemsavgiften ger dig rätt att stå i föreningens bostadskö. Kötiden räknas från det datum medlemsavgiften betalades in. När det blir dags att flytta in i en ledig lägenhet betalar du en upplåtelseavgift om SEK 65 000. Både den insatsen och medlemsavgiften får du tillbaka när du flyttar, förutsatt att ingen del av insatsen behöver användas för att återställa lägenhetens skick.

 

Medlemmarna bestämmer gemensamt hur mycket arbete vi själva ska utföra och hur mycket förvaltningsarbete som ska köpas in av en extern entreprenör. Med egenarbete minskar föreningens kostnader och hyrorna kan hållas nere.