Förutsättningar för lägenhet på Solhem

Bli medlen

Man måste vara medlem i föreningen för att kunna hyra lägenhet på Solhem.
Medlemsinsatsen är 5000 kr.

Man måste vara medlem i föreningen för att stå i vår bostadskö.


Bankgironummer för inbetalning av hyra, medlemsavgift,  upplåtelseavgift, parkering, övrigt.

Betala till vårt konto

Bankgiro 5245-2752

Upplåtelseinsats

Man betalar en upplåtelseinsats på 65 000 kronor när man flyttar in på Solhem.

Vid avflyttning etc. återbetalas såväl medlemsinsats som upplåtelseinsats då lägenheten fått ny innehavare eller senast 6 månader efter uppsägning.

Ev. kan avdrag ur upplåtelseinsatsen göras för t.ex.onormalt slitage, rökning (rökförbud i hela huset), samt för obetalda hyror.

Kösystem

Medlem boende på Solhem och som ställt sig i den interna kön för lägenhetsbyte.

Den har förtur i kön gentemot andra medlemmar, även förtur gentemot boende medlem som ej står i kö.

Här gäller datum för anmälan av intresse. (Vid byte nollställs datum om man vill stå kvar i den interna kön).


Medlem boende men som inte ställt sig i kön för lägenhetsbyte.

Den har förtur gentemot utomstående medlem.

Här gäller datum för medlemskap då flera inom huset önskar samma lägenhet.


Medlem som stå i kö men som inte bor på Solhem.

Den har förtur gentemot de som visar intresse men inte är medlem.

Här gäller datum för medlemskap.