Styrelsen

Våra ideelt arbetande ledamöter

Mats Wedberg
Ordförande
Bor inte på Solhem.
May-Lis Rombo
Vice ordförande
Bor inte på Solhem.
June Lindrot
Ledamot Sekreterare
Bor på Solhem.
Claes-Göran Ahlinder
Ledamot Felanmälan
Bor på Solhem.
Pia Johansson
Ledamot Kontaktperson.
Bor på Solhem.
Birgitta Pantzar
Suppleant
Bor på Solhem.
Bruce Clark
Supleant
Bor på Solhem.

Copyright © 2020 http://www.forenadesolhem.se
All Rights Reserved.

Förenade Solhem - kooperativ hyresrätt