Vad är kooperativ hyresrätt?
 
 

När man hyr en kooperativ hyresrättslägenhet måste man vara medlem i en kooperativ hyresrättsförening.  Vad betyder det?  Jo, en kooperativ hyresrättsförening är ett slags ekonomisk förening äger och förvaltar en eller flera fastigheter.  I de fastigheterna finns det lägenheter som föreningsmedlemmarna får hyra.  Som medlem betalar man dels en medlemsinsats och dels en upplåtelseinsats för lägenheten. Insatserna får man tillbaka om man flyttar.
Man äger alltså inte sin lägenhet själv.  Medlemmarna är tillsammans kooperativa ägare till lägenheten och hela fastigheten.  Man är på det det sättet sin egen hyresvärd när man bor på Solhem.  Förenade Solhem har stadgar, som reglerar verksamheten. Dessutom finns en lag om kooperativ hyresrätt som bestämmer vad vi får göra.  Bakom den lagen finns dessutom lag om ekonomiska föreningar och Jordabalken.En kooperativ hyresrättsförening får inte neka medlemskap till någon som uppfyller stadgarnas villkor för medlemskap.  Det innebär att Förenade Solhem inte får vara ett boende enbart för äldre.  I Rosa villan bor redan yngre personer.  Om någon ungdom skulle ställa sig i kö för en lägenhet i stora gula Solhemshuset så kan föreningen alltså inte neka till det.