Solhems ekonomi
 
 

Förenade Solhems kooperativa hyresrättsförening har en sund ekonomi. Vår bank är Ekobanken i Järna.  Ekobanken har varit vårt stöd ända sedan inköpet av Solhem från Norrtelje kommun, då vi fick låna för att betala de 6,2 miljoner kronor som kommunen krävde.  Med ytterligare lån från Ekobanken, investeringsbidrag från länsstyrelsen och medlemmarnas insatser har vi kunnat bygga om Solhem.

Våra lån i Ekobanken är nu på strax under 18 miljoner kronor.  Vi amorterar 450 000:- kronor per år.  Det betyder att våra lånekostnader sänks efterhand men också att vi, om det behövs, kan få nya lån för större underhållsarbeten på Solhem.

För att bli medlem i föreningen måste man betala en medlemsinsats på 5 000:- kronor.  För att få hyra en lägenhet krävs en upplåtelseinsats på 65 000:- kronor.  Båda summorna får man tillbaka om man slutar som medlem eller flyttar från Solhem.  Pengarna är alltså inte förlorade, men man kan heller inte "sälja" sin lägenhet och spekulera i en vinst.

Hyresnivån på Solhem är fullt jämförbar med med övriga hyror i samhället. Minsta ettan kostar ca 3 600:- kronor per månad och största tvåan strax över 7 000:- kronor.  I annexet Rosa Villan finns det tre etagelägenheter som är större och som därför har lite högre hyror.