via försörjningshem
 
 


På kommunalstämman 5 jan. 1908 fattades beslut om en "fattiggård med jordbruk" skulle anskaffas vartill sockenmagasinfondens kapitalbehållning på c:a 13000 kronor skulle användas. Inte förrän den 28 dec. 1909 beslöts att inköpa Mats Mattssons gård i Elmsta för 22.000 kr.

Åren 1912 - 1913 uppfördes den för pensionärerna avsedda byggnaden och 1914 invigdes inrättningen, inrymmande 50 platser i bruk under ledning av J,E. Adamsson. Den skulle kallas Försörjningshemmet för att visa på de humana värdena. Särskild fattigvårdsstyrelse utsågs 1918. Tidigare hade kommunalnämnden handlagt ärendena.

1916 kom Adolf Stengård och fru Ruth Stengård hit från Gotland som föreståndare.