Styrelsen 2017
 
 

Föreningens telefon: 500 15.

Riktnummer: 0176, om ej annat anges.

Catharina Nordgren, ordf, 500 15 eller 070 45 99 345

Mats Wedberg, vice ordf, 0175-314 53 eller 070 86 30 293    

Gunilla Olsson, kassör, 070 32 89 969

May-Lis Rombo, sekreterare, 070 21 41 766

Mona Karlsson, ordinarie, 018-312 127 eller 070 82 10 876

Markku Asikainen, 073 40 96 165 eller 070 56 95 944

Suppleanter

Märta Jonasson, 516 03 eller 070 49 17 424

Pia Johansson, 502 00 eller 070 55 91 933