Protester och nya tankar
 
 


Nedläggningen skedde trots Väddöbygdens samstämmiga protester i form av namninsamlingar, protesttåg, uppvaktningar till kommunen och många stormöten. All denna aktivitet fick till följd att kommunen beslöt bygga 20 nya vårdplatser i anslutning till det befintliga Servicehuset, nu benämnt Elmstagården, i Elmsta centrum.

Aktiviteterna organiserades i en arbetsgrupp bestående av ideella krafter på initiativ av Röda Korset i Väddö med deltagare från lokalavdelningar både från Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Skutan och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) med stöd av hela bygden och särskilt Väddöbygdens utvecklingsgrupp. Även traktens kulturmormor och föreningsmotor Inga Gustafsson engagerade sig genom att organisera kaffe vid varje möte via IOGT-NTO.

Syftet, som från början var att få kommunen att rusta upp och bygga om Solhem, kom så småningom att växla över till nytänkande boendeformer. Gruppen fick stor hjälp av Roslagens kooperativa rådgivare (numera Coompanion) som informerade om kooperativ hyresrätt. Arbetsgruppen gick i studiecirkel om detta, åkte på studiebesök till olika boendeformer, kontaktade andra kommuner och läste på om äldrefrågor i socialtjänstlagen.

Hela Förenade Solhems tillkomst visades upp på scenen i Väddö folkhögskola i oktober 2008. Då gav Röda Korset, Väddö och Väddö Musiksällskap ”Sagan om Solhem”, en sång- och musikberättelse om ideella krafters betydelse för ett projekts framgång.

 

 

Klippt från Norrtelje tidning 3 juni 2003,

foto Anders Sjöberg