Sjöfartsmuséet
 
 


Roslagens Sjöfartsmuseum i Elmsta visar utställningar om rospiggens breda sjöfartstraditioner, bland annat med avseende på vikingatiden, havspostföring och den moderna färjetrafiken. Vidare avseende skärgårdsfiske, skärgårdsseglation, lastramparna, segel och ånga, båtbyggartraditioner, pråmar, timmerbogsering och inte minst sjöfartens servicenäringar: fyr, lots, sjöräddning mm.

Här berättas även om Väddö Kanal.

Postrodden är en årlig tävling till minne av Väddö- och Eckeröböndernas månghundraåriga skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav. Tävlingens syfte är att värna om allmogebåtskulturen och att befrämja sportsmannaanda och sjövett.

Att ro och segla en allmogebåt över Ålands hav med riktig post ombord är något helt unikt, till och med exotiskt och utan motsvarighet i världen. Ålands hav kan vara riskfyllt vid busväder och nedsatt sikt. På start- och målplatserna är postrodden en folkfest. Till sjöss krävs ett gott sjömanskap och säkerhetstänkande från varje deltagares sida.