Solhems medlemsinformation
 
 
  • Öppet hus hade vi första gången vid invigningen av etapp 1, första advent 2006. Sedan dess har tillfälle getts att se hela Solhem och den fina trädgården vid åtminstone två tillfällen per år. Senast arrangerades den 7/12 2013, i samarbete med Röda Korset som är samordnare av aktiviteterna, en Solhemsdag med mycket på gång i hela huset och för hela familjen. I sommar planeras åter vår populära Loppis, i samarbete med Röda Korset, den 6e juni.
  • Medlemsmöten hålls i matsalen två gånger per år.
  • Studiebesök har vi fått av lokala LRF-avdelningen, Centeravdelningen, Socialdemokratiska partiet.  Coompanion i Roslagen har besökt oss ett flertal tillfällen. Den mest exotiska gruppen kom från Vitryssland. En utredningsgrupp för boende för äldre i framtiden tillsatt av SPF i Stockholms läns föreningar imponerades av vårt boende.
  • Ömsesidig information om hemtjänstfunktionen har skett med representanter från olika nivåer i hierarkierna såväl politisk som tjänsteutövande inom TioHundra (Landsting och Omsorg i samarbete i Norrtälje kommun – se hemsida för mer info).
  • Riksdagsbesök: Barbro Westerholm, f d socialstyrelsechef har besökt oss. Sommaren 2008 kom äldreminister Maria Larsson.
  • En busslast “samhällsnyttiga” fastighetsägare (www.sabo.se , mestadels kommunala, som tillsammans hyser 1,2 milj. hyresgäster) kom och fann intresse i Solhem. En annan gång var det representanter från svenska kyrkan och från personer från Gävletrakten  som ville dra nytta av våra erfarenheter för egna projekt.