Gula Solhem
 
 


Åren 1951 - 1954 skedde nybyggnads- och tillbyggnadsarbeten för 475 000 kr så att hemmet, numera kallat Solhem, fick 35 vårdplatser mot tidigare 25. Sedan 1957 är det kommunens socialnämnd som handhar omsorgsfrågor.

Ytterligare tillbyggnader med ännu en flygel gjordes i början av 60-talet. Solhem hade åtskilliga vårdplatser. Det var egentligen inte förrän med utbyggnaden som alla samhällsklasser träffades här på ålderdomen. Det var nog inte av en slump som den senaste tillbyggnaden av personalen på skämt kallades för Diplomatstaden eller till vardags ”Dippen”. Pigornas tid var definitivt slut liksom hemvårdarinnornas.

På sjuttiotalet gick Väddö kommun upp i Norrtälje kommun som nu till ytan utgör närmare en tredjedel av Stockholms län. Eftersom Väddö för nyinflyttade bara utgör ön har på senare år begreppet Väddöbygden myntats för det markområde som tidigare utgjorde Väddö kommun med de byar som omnämnts i början av detta historiska avsnitt. Orsaken till att kommunen ursprungligen innefattade även fastlandssidans byar var att få ihop tillräckligt mycket starka och sega karlar till postrodden över Ålands hav (se länk till Roslagens Sjöfartsminnesförening).

En större ombyggnad gjordes senare av Landstinget, då bottenvåningen i östra flygeln gjordes om till dagverksamhet för utvecklingsstörda vuxna, Solvingen. Då slog man ut väggar till de gamla vårdrummen och gjorde om till många sinnesstimulerande miljöer som rum med bubbelbad, musik med vibrationsbädd och den vackra Sinnenas trädgård som fortfarande finns, allt enligt ideér i från Babels hus i Norrtälje.