Gemensamma utrymmen
 
 


I huvudbyggnaden finns, förutom lägenheterna, många gemensamma utrymmen:

  • Matsalen - består egentligen av två, varav den ena enkelt kan användas vid egna mindre bjudningar. Stor altan i söder.

  • Gula salongen – bottenvåningens norra del, en plats för prat och fikastunder.

  • Sporthörnan – bottenvåningens södra del, en plats för TV-sport eller orgelmusik och fika.

  • Gubbhyllan – övre våningens norra del, trivsamt rum för samvaro.

  • Biblioteket/gröna salongen – över matsalen mot söder. Bokbussen kommer var månad hit.

  • Fem balkonger finns i anslutning till övervåningens gemensamma rum.

Sinnenas trädgård – en vacker plats där många boende skaffar matlust med odlingar. Innan Förenade Solhem flyttade in fanns dagverksamhet för vuxna i en av flyglarna. För aktivitetens och hälsans skull anlades en härlig trädgård med många ätliga växter på rullstolshöjd för sinnesträning och förnöjelse. Denna sköts nu och utvecklas av många trädgårdsintresserade boende.

Det här vackra textilkonstverket har tillverkats och skänks till Solhem av en grupp damer från Grisslehamn. Det hänger i vår matsal och är en verklig upplevelse att titta på!