Föreningen historia
 
 


År 2004 beslöt Norrtälje kommun att lägga ner ålderdomshemmet Solhem. De kvarvarande pensionärerna flyttades till en ny avdelning vid servicehuset i Elmsta. Ingen hänsyn togs till de omfattande protesterna från Väddöbygden. Se Solhems historia.

En grupp engagerade människor slöt sig samman för att rädda Solhem. I augusti 2005 bildades Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening, som registrerades 7 september samma år. Arkitekt Mats Wedberg valdes till föreningens första ordförande. Brita Blom, som numera bor på Solhem blev sekreterare. Hon har gjort en uppskattad insats i styrelsen fram till årsmötet 2008 då hon drog sig tillbaka.

Ur arbetsgruppen valdes även Kajsa Nordgren, Jane Wahlgren, Sven Göran Uddsjö, Sven Jonasson och Ulla Runald till den första styrelsen. Under hösten 2005 förhandlade styrelsen med kommunen och olika banker och planerade för att överta Solhem.

I december 2005 hölls ett offentligt möte på Elmstagården, som blev startskottet för att köpa in Solhem. Mats Wedberg presenterade ritningarna för ombyggnaden, den kooperativa tanken och ekonomin för ombyggnad och drift. Det var nu ganska bråttom och alla var mycket spända på hur förslaget skulle tas emot. Som väl var, tecknade sig tillräckligt många för att bli medlemmar för 5 000 kr och för att låna ut 50 000 kr som senare skulle bli upplåtelseinsats för en lägenhet på Solhem. Tillräckligt mycket pengar kom in på bankkontot så att Ekobanken i Järna kunde bevilja lån för inköp och ombyggnad av Solhem. I januari sålde Norrtälje kommun Solhem till föreningen för 6,2 milj kr.

Ombyggnaden av Solhems huvudbyggnad började direkt. Väggar revs och nya väggar sattes upp, alla tidigare rum disponerades om och moderna ettrumslägenheter och tvårumslägenheter skapades med kök och handikappvänliga toalett- och duschrum. Lägenheterna anpassades så långt det gick till befintliga rum och utrymmen och alla blev olika. Se Våra lägenheter. Ombyggnadsarbetet sköttes av lokala hantverkare plus några snickare som föreningen anställde under byggperioden.

Första hyresgästen kunde flytta in i augusti 2006. Vid årsskiftet var 17 lägenheter klara och hyresgästerna/medlemmarna hade flyttat in efter hand under hösten. När 2007 började hade föreningen redan 50 medlemmar. 31 medlemmar hade också betalt upplåtelseinsatsen 50 000 kr. Alla lägenheter var förhandsbokade och det var väldigt roligt. Kooperativ hyresrätt är inget kategoriboende, men det visade sig att det blev äldre människor som flyttade in. De var både ensamboende och par och kom huvudsakligen från Väddötrakten.

Solhems ena flygel, Solvingen, hade fungerat som ett litet dagcenter för utvecklingsstörda personer och när den verksamheten flyttade ut under sommaren 2006 kunde ombyggnaden av ytterligare 10 lägenheter starta. Inflyttningen blev under sommaren 2007.

Styrelsens olika kompetenser har varit ovärderliga under hela ombyggnadsarbetet. Många, många ideella timmar har lagts ner för att hålla kostnaderna låga. Alla som var med kände att de gjorde nytta och arbetade tillsammans i ett trevligt gäng. Det kunde vara installation av pelletspannor, isolering av rör, beställning av utrustning, hopsättning av garderober eller byggstädning. Den enda i styrelsen som fick någon ersättning för sitt arbetet var arkitekten och byggledaren Mats Wedberg och det var blygsamma summor i förhållande till hans arbetsinsats, kompetens och till en arkitekts normala ersättning.

Under hösten 2007 påbörjades den sista etappen i renoveringen av Solhem. Då började vi renovera den friliggande byggnaden som har varit personalbostad. Det huset kallades "Asylen" men döptes nu om till det vackert klingande namnet "Rosa villan" trots att färgen snarare liknar smutsbrunt än rosa. I Rosa villan blev 4 lägenheter klara under 2008.

 Nu är båda fastigheterna inbodda och uthyrda. Det hela fungerar tack vare många ideella insatser. Vårt senaste tillskott är stenläggningen utanför tvättstugan bakom huvudbyggnaden.

Dock finns det mycket vi skulle vilja göra. Uppmålning av vindskivor och takkupor planeras till våren och på sikt bör vindens isolering förbättras.

Den som vill påskynda dessa åtgärder och stödja föreningen får gärna sätta in bidrag på vårt plusgirokonto 437051-6. Vi välkomnar även bidrag i samband med dödsfall/begravning - i stället för blommor.