Från fattigrotar/stugor
 
 
Väddö socken var sedan gammalt indelat i 19 fattigrotar med fattigstugor i Byholma, Fjäll, Edeby, Mälby, Hammarby, Näs, Brevik, Gåsvik, Husinge, Massum, Toftinge, Elmsta och Ortala.

År 1886 ansökte man på Väddö om att ta timmer från prästskogen för att få uppföra ett större fattighus mer centralt. I Norrtelje Tidning stod det "I Väddö har man börjat tänka på inrättandet av en fattiggård, och för ändamålet tillsatt en kommitté, det tycks vara hög tid ty stora skaror tiggare, större än någonsin förut, vandra dagligen från gård till gård".

(Fakta hämtade från Edvin Gustavsson "Väddö socken" och Norrtälje kommun.)