Asylen
 
 


En sinnesslöanstalt, som det kallades då, d v s en inrättning för psykiskt handikappade, uppfördes på gården bakom huvudbyggnaden. Den rymde 15 patienter och togs i bruk 1928. När den sedan, enligt nya bestämmelser, skulle avvecklas 1947 hade man 17 patienter. Huset kallades även efter denna avveckling för Asylen.

Makarna Stengård efterträddes 1953 av Ingrid som senare gifte sig med traktens rörmokare och blev fru Gunnarsson, mor till den rörmokare som haft huvudansvaret för rördragningarna vid den nutida ombyggningen av Solhem! Rosa villan användes då till personalbostad för föreståndaren och den övriga vårdpersonalen: unga, ogifta kvinnor som förväntades kunna ställa upp när deras hjälp behövdes när det än var på dygnet.

Detta hus kallas efter Förenade Solhems övertagande för Rosa Villan och inrymmer fyra moderna lägenheter, varav tre i etage.