Ålderdomshem med jordbruk
 
 


Jordbruksdriften vid hemmet lades ner 1947 och jordbruket arrenderades ut. Senare har kommunen låtit stycka av lantbruksdelen av fastigheten och sålt den. Fortfarande kan dock boende på Solhem njuta av den lantliga idyllen genom att flera hästar har sina beteshagar gränsande till husen.

Nu var huset sedan länge ett ålderdomshem. Trots det fanns exempel på barn som följt med sin mamma dit sedan hennes make som ende försörjare omkommit till sjöss. Även andra yngre personer utan möjlighet att försörja sig p g a förståndshandikapp bodde på ”Hemmet” och hjälpte till efter bästa förmåga med trädgårdsarbete eller kökshandräckning. Gamla Väddöbor minns Post-Johan, vars väska, som använts dagligen för posthämtning i ur och skur, länge hängde på gamla Solhem.