Regelbundna aktiviteter
 
 


På Solhem händer mycket trevligt! I samband med luncherna på vardagarna ligger de flesta aktiviteterna under terminstid:

Måndagar: Lättgympa (SPF organiserar)
Kortspelet Scip-Bo (Förenade Solhem)

Tisdagar: Bingo (Roslagsmodellen)

En torsdag i månaden: Andakt (svenska kyrkan)

Samtliga dessa brukar avslutas vid terminsslutet med en festlighet.