Andra idéella aktiviteter
 
 


Röda Korset, Väddö, eller andra idéella som tagit Solhem under sina vingar, ordnar aktiviteter t ex.

Husbandet Lasse Holmströms trio har uppträtt med sång vid ett flertal tillfällen.

Frälsningsarmén har besökt oss.

Högstadieskolans kör och Kör för alla har generalrepeterat inför avslutningskonserten.

Dansgruppen Sånglekarne har haft uppvisning framför vår stora altan.

Vi har också besökts av dåvarande chef för Stockholmsdistriktet av Röda Korset.

Flera föreningar i bygden har samlat pengar till en fantastisk vepa över hela Väddöbygden. ”I Roslagens famn” som nu hänger i matsalen. Avtäckningen av konstverket blev till en festlig vernissage med cider och chips.

Vaccination mot den årliga influensan har ordnats på Solhem.

Röda Korset brukar även anordna fika när en aktivitet ligger på annan tid än efter vardagslunchen i matsalen.